.....

پرنده‌های کاغذی باورنکردنی در طراحی تمبرهای کشورهای جهان

کاغذ، سیم و چوب در کارهای Diana Beltran Herrera تبدیل به پرنده‌هایی می‌شوند که به سختی می‌توان غیرواقعی بودن آنها را تشخیص داد. و این پرنده‌ها با کمی متن و گل و گیاه، در کنار هم این تمبرهای بزرگ را تشکیل خواهند داد.

من همیشه از آن تمبرهایی که مانند پنجره‌های کوچکی به دنیا هستند، الهام می‌گرفتم. مخصوصا آنهایی که از تصاویر پرنده‌ها استفاده می‌کردند و آن پرنده‌ها هم همیشه در حال سفر کردن بودند. تعدادی از آنها را برای خودم جمع کرده بودم و تصور کردم که چه خوب می‌شود اگر آنها را به این شیوه و در ابعاد دیگری عرضه کنم.

با هم نگاهی به این پرنده‌های کاغذی که به طرز غریبی واقعی هستند، بیاندازیم:

همچنین ببینید:  تصویرسازی‌های ۳ بعدی و کاغذنمای Maxim Shkret از حیوانات بی‌زبان و ناطق
همچنین ببینید:  مجسمه‌هایی از هنرمند ژاپنی که باورتان نمی‌شود از کاغذ ساخته شده‌اند
مای‌مدرن‌مت
avatar
تکنامه