.....

طراحی کیف مدرسه در Adobe Illustrator

هشت فریم زیر را دنبال کنید تا یک کیف مدرسه در ادوبی ایلوستریتور طراحی کنید. گمان می‌کنم مراحل به اندازه‌ی کافی ساده باشند. اما اگر جایی مشکلی پیش آمد ما همیشه منتظر خواندن دیدگاه‌های شما هستیم.

بعدی قبلی
تکنامه - ادوبی ایلوستریتور
تکنامه - طراحی کیف مدرسه در ایلوستریتور
تکنامه - Adobe Illustrator

تکنامه - طراحی کیف مدرسه در ادوبی
تکنامه
تکنامه

تکنامه
تکنامه
بعدی قبلی

انواتوتوتس

avatar
تکنامه