.....

تبلیغ هنری فولکس‌واگن: «بله، می‌تونی بهش دست بزنی!»

یک اثر هنری: Arteon جدید. تا حالا پیش آمده بود که بخواهید یک اثر هنری واقعی را برای خودتان داشته باشید؟ با آرتئون آشنا شوید! شاهکار هنری جدید فولکس‌واگن. اتومبیلی که ویژگی‌های هنری را با عملکردهای خیره‌کننده ادغام می‌کند.

اینها البته متن نوشته شده در آگهی بود و ما اسپانسر فولکس‌واگن نشده‌ایم. حداقل هنوز! خب به این تبلیغ چاپی نگاهی می‌کنیم:

تکنامه - تبلیغ هنری فولکس‌واگن: «بله، می‌تونی بهش دست بزنی»

ادایو
avatar
تکنامه